Thursday, June 10, 2010

Eva Air New Fares to China, Southeast Asia & South Korea

FROM Los Angeles, San Francisco or Seattle

TO ** Tianjin ** Dalian ** From $1150 before taxesFROM Los Angeles, San Francisco or Seattle

TO ** Qingdao ** Hangzhou ** Nanjing ** Ningbo ** Wuhan ** Chingqing ** From $1050 before taxesFROM Los Angeles, San Francisco or Seattle

TO ** Hong Kong ** Macau ** Xiamen ** Fuzhou ** Guangzhou ** Shenzhen ** From $900 before taxes
FROM Los Angeles, San Francisco or Seattle 

TO ** Ho Chi Minh ** Hanoi ** Phnom Penh ** Bangkok ** Manila ** Singapore ** Kuala Kumpur ** Jakarta ** Surabaya ** Denpasar ** Seoul ** From $1180 before taxes